Asuntojen hintoihin kuuluvat seuraavat palvelut:

  • Sähkö ja vesi
  • Saunavuoro kerran viikossa
  • Uintimahdollisuus päivittäin

Lisähinnasta on saatavilla myös mm. seuraavia palveluja:

  • Turvapuhelin
  • Ateriat
  • Siivouspalvelut
  • SOL-pesulapalvelut
  • Vaatehuolto
  • Lääkehoito
  • Hoivapalvelut

Yhteisömme on omatoiminen ja silti tiivis. Koulutetut hoitajat tapaavat asukkaat joka päivä huolehtien ja silmälläpitäen näiden vointia ja aktiivisuutta. Asukkaille tehdään palvelusuunnitelma, jonka laatii omahoitaja yhdessä asukkaan ja asukkaan läheisen kanssa.

Asukkaista pidetään sähköistä kirjausta: ruokailut, lääkkeet yms. huomiot kirjataan päivittäin ylös ja tästä voidaan pyydettäessä toimittaa raportti halutulta ajalta asukkaalle itselleen tai hänelle määritellylle lähiomaiselle. Raportti toimitetaan myös mahdollisissa sairastapauksissa lääkärille ja/tai hoitajille.

Omaisiin pidetään yhteyttä sovitulla tavalla, puhelimitse ja sähköpostitse. Omaiset voivat myös seurata palvelutalon tunnelmia ja arkea Facebook-sivulla ja kotisivuilla, johon Facebook-sivun päivitykset tulevat myös.

Jäikö jokin asia vielä askarruttamaan? Lähetä kysymyksesi lomakkeella ja vastaamme siihen tuota pikaa.

Yhteydenottolomake