Palvelut

  • Huoneet siivotaan talon puolesta kerran viikossa
  • Apteekkiasiointi viikottain
  • Saunavuoro kerran viikossa
  • Uintimahdollisuus päivittäin
  • Turvapuhelin sisältyy hintaan

Muita palveluja

  • Hieroja ja jalkahoitaja käyvät palvelukodissa säännöllisesti
  • Ryhmävoimistelua ja tasapainokoulu
  • Kampaaja
  • Omatoimisuutta tukevia palveluja